نگین متری فشرده سایز 8 نقره ای

قیمت: 350,000 تومان
نگین متری فشرده سایز 8 نقره ای

قیمت برای هر بسته است

زنجیر متری

سایز 8

هر بسته 100 متر است