جدیدترین کاربردهای مروارید دوزی

جدیدترین کاربردهای مروارید دوزی

در این نوشته در مورد هنر مروارید دوزی و تارخچه مختصری از آن و انواع مراورید ها و کاربردهای آن ها توضیحاتی ارائه دهیم.
امیدواریم از مطلب لذت ببرید و نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
مروارید دوزی یکی از هنرهای اصیل ایران است. ایران از گذشته های خیلی دور به تجارت و صید مروارید شهرت داشته و از آن برای تزیین لباس نیز استفاده می شود.

ادامه مطلب